Anh Em Nhà Bác Sĩ
Xem phim Download
Tóm tắt nội dung

Bộ phim Anh Em Nhà Bác Sĩ (Medical Brother) xoay quanh cuộc sống thăng trầm của hai anh em tuy cùng là một lương y nhưng có suy nghĩ và cách nhìn về một vấn đề hoàn toàn đối nghịch nhau. Họ là bác sĩ chữa bệnh cho bệnh nhân, nhưng bản thân cũng mang những vết thương lòng, những vết thương mà chỉ có tình yêu, lòng bác ái, sự tha thứ mới có thể chữa lành.

Loading...
Comment loading...