Bảo Tàng Lịch Sử Tự Nhiên Sống Của David
imdb8.3
Xem phim Download
Đạo diễn
Tóm tắt nội dung

Bảo Tàng Lịch Sử Tự Nhiên Sống Của David - Một bộ phim khoa học mới của Sir Daniel M. Smith. Trong bộ phim này ta sẽ thấy sự hồi sinh sống động của các mẫu vật trong Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên London với công nghệ hình ảnh 3D hiện đại và cách dẫn chuyện lôi cuốn của Sir

Loading...
Comment loading...