Đội Hành Động Liêm Chính
Xem phim Download
Tóm tắt nội dung

Là những câu chuyện phá án của đội điều tra đặc biệt ICAC. Nội dung phim cho người xem biết rõ tầm quan trọng của việc phòng chống tham nhũng tại Hồng Kông.

Từ khóa

Comment loading...