Giải Cứu Tướng Gia
imdb6.4
Xem phim Download
Tóm tắt nội dung

Phim lấy bối cảnh đời Tống, xoay quanh gia đình của Dương Nghiệp và 7 người con trai của ông. Mọi bi kịch môn gia bắt đầu khi Dương Thất Lang cãi lệnh cha, nhất quyết tham gia thí võ chiêu quân để được lấy Sài Quận Chúa rồi vô tình gây ra cái chết cho Phan Báo, con trai của Phan Nhân Mỹ . Phan Nhân Mỹ ghi hận trong lòng nên nhân lúc Dương Nghiệp xuất quân đã cấu kết quân Liêu hại Dương Nghiệp bị vây hãm ở Kim Sa Thang. Khi vừa nghe tin dữ, thất tử của Dương gia đã từ biệt mẹ để lên đường cứu cha nhưng không hề hay biết họ đang dần rơi vào bẫy mai phục của hoàng tử Liêu Quốc - Gia Luật Nguyên, hòng giết chết cả gia tộc họ Dương để trả thù cho cha và mẹ năm xưa. Từ đây, một trường ca anh dũng và bi thương vế số phận của Dương Gia Tướng chính thức được bắt đầu…

Loading...
Comment loading...