Mật Danh 2
Xem phim Download
Tóm tắt nội dung

Phim Mật danh Iris 2 tiếp tục câu chuyện ba năm sau khi cái chết của Hyun Jun trong phần "Iris" 1. Câu chuyện phim tiếp diễn xung quanh cái chết của Hyun Jun và Baek San, người đã bị bắt vì hoạt động trong các tổ chức bí mật Iris. Cũng sẽ phác thảo thêm câu chuyện của Mister Black, người kiểm soát tất cả hoạt động thông qua Baek San. Xem phim Mật danh Iris 2 và trải nghiệm những công nghệ phim hd tuyệt vời!

Comment loading...