Người Dơi vs Robin
imdb7.0
Xem phim Download
Tóm tắt nội dung

Phim Người Dơi vs Robin - Batman vs. Robin 2015 là bối cảnh trong lúc vật lộn suy nghĩ để thích nghi với cái luật không được giết người của Batman, Damian Wayne nhận ra định mệnh của mình được che dấu đằng sau một tổ chức bí mật có tên Hội Đồng Cú Vọ

Loading...
Comment loading...
11b