Nhà Chứa Bốn Mùa
Xem phim Download
Đạo diễn Diễn viên
Tóm tắt nội dung

Nhà Chứa Bốn Mùa (The Seasoning House) nơi những cô gái bị bắt và đem đến để làm gái điếm cho quân đội và người dân xung quanh. Trong số đó có Angel, một người câm điếc và được ông chủ để mắt đến nên không phải phục vụ khách. Thay vì vậy cô chịu trách nhiệm trông coi căn nhà và chuẩn bị trước cho những cô gái ở đó khi khách đến. Rồi một ngày, chính những tên giết gia đình cô xuất hiện tại đây...

Loading...
Comment loading...