Nhiệm Vụ Đặc Biệt
imdb6.5
Xem phim Download
Tóm tắt nội dung

Nhiệm Vụ Đặc Biệt - Spectral (2016) là một bộ phim viễn tưởng ly kỳ nói về nhà khoa học của DARPA cùng tham gia một nhiệm vụ nguy hiểm chết người với một nhóm đặc nhiệm Delta Force, họ cùng nhau tiến sâu vào một thành phố New York đang bị tàn phá nặng nề bởi một thế lực siêu nhiên nào đó, người dân ở đây đã mất mạng một cách đầy bí ẩn.

Comment loading...