Thích Khách Liệt Truyện 2
Xem phim Download
Tóm tắt nội dung

Trong phim Thích Khách Liệt Truyện Phần 2, sau khi thiên hạ cộng chủ Khải Côn băng hà, thiên hạ đại loạn do Thiên Quyền, Thiên Xu, Thiên Ki và Thiên Tuyền chia cắt. Man tộc Nam Túc xâm lấn Trung Viên, liên tiếp diệt hai nước Thiên Xu và Thiên Ki, sĩ khí tăng mạnh muốn thôn tính luôn Thiên Quyền và Thiên Tuyền. Vương tử Dao Quang Mộ Dung Ly rời khỏi Thiên Quyền tới Nam Túc, giật dây Nam Túc xuất binh Thiên Tuyền, mặt khác lại lợi dụng Trọng Khôn Nghi và Thiên Tuyền giết Dục Tịnh.

Từ khóa

xem phim Thích Khách Liệt Truyện 2, xem phim Thích Khách Liệt Truyện 2 vietsub, xem phim Thích Khách Liệt Truyện 2 2017, xem phim Thích Khách Liệt Truyện 2 2017 hd vietsub, xem phim Thích Khách Liệt Truyện 2 full, xem phim Thích Khách Liệt Truyện 2 trọn bộ

xem phim Men with Swords 2, xem phim Men with Swords 2 vietsub, xem phim Men with Swords 2 2017, xem phim Men with Swords 2 2017 hd vietsub, xem phim Men with Swords 2 full, xem phim Men with Swords 2 trọn bộ

Loading...
Comment loading...
11b