Tranh Giành Quyền Lực
Xem phim Download
Tóm tắt nội dung

Tranh Giành Quyền Lực kể về một câu chuyện có thật với sự khắc họa về tình hình chính trị cùng những biến cố diễn ra trong Quốc Hội Hàn Quốc.

Comment loading...